Zelmer zfs 0715 rezalnik

Naprava & nbsp; bizerba gsp-v tako niè novega, kot je roèni gravitacijski rezalnik, ki je opremljen s trenutno funkcionalnostjo. Kot edino ime navaja namensko, obstaja v prvi lestvici za rezanje narezkov in sira. Opremljen je z enodelno plo¹èo.

Ta plo¹èa ima tudi drena¾ni kanal in dvignjen rob mize. Zaradi tega v stanovanje ne kaplja nobena tekoèina in ohranja èistoèo in program na delovnem mestu v skladu z zdravstvenimi in varnostnimi predpisi. Oèesovalec bo verjetno brez te¾av opran v pomivalnem stroju. Ta rezalnik bo v hitrih kolièinah rezal ne le ¾e omenjene sire in meso, temveè tudi telo. Dvignjene noge omogoèajo enostavno èi¹èenje povr¹in pod rezalnikom. Natanèni podatki rezanja so tudi z uporabo ustreznega gumba za nastavitev debeline. Omogoèa razrez kosov velikosti 0 do 3 milimetre. Premer no¾a je 330 milimetrov. Potrebno napajanje je 230 V. Zahtevana globina mize je 70 centimetrov od stene.Rezalnik bizerba gsp-v je ¹e posebej enostaven za uporabo in tudi za vzdr¾evanje, dodatno èi¹èenje. Obravnavani tip rezalnikov bo uspe¹no na¹el izpolnitev v lokalnih in srednje velikih podjetjih, trgovinah z ¾ivili in meso ter v gastronomiji. Porazdeljeno z zelo majhnim povpra¹evanjem po elektrièni energiji kot drugi odprti rezalniki na trgu. V stanju pripravljenosti ne porablja energije, ohi¹je pa je izdelano iz eloksiranega aluminija.Rezalnik je sodobna naprava. Ima dobro povr¹ino brez robov, brez vogalov. To je praktièno neunièljivo. Komponente rezalnika so izjemno priljubljene pri razstavljanju. Sam rezalnik ima visoko varnost in udobje pri delu.