Utripajoei materiali

Trenutno je ena izmed najbolj priljubljenih obdelovalnih strojev obdelava èipov. Omogoèa vam ustvarjanje ustreznih dimenzij in hrapavosti ter dimenzij za doloèeno kovinsko temo. Rezkanje je posebno privlaèen tip.

ObdelavaVredno je vedeti, da je strojna obdelava razdeljena na obdelavo in erozijo. Za obdelavo lahko med drugim vkljuèimo cnc rezkanje. Prav ta dejavnost se trenutno odvija predvsem na kovinskih izdelkih in jim dodaja ¾elene dimenzije, obliko in hrapavost. Trenutno lahko med drugim podamo obodno rezkalno operacijo, na katero lahko vkljuèimo vrsto obdelave, imenovane protitoèno delovanje in soèasno delovanje. Obratovanje proti toku se sestoji iz zadnjega, da se rezalni rob orodja premakne v nasprotni smeri od podajanja materiala. Sprememba soèasnega delovanja je, da se rezalni rob na¹ega orodja valja v smeri podajanja obdelovanca. Vredno je vedeti, da moramo glede na stran na¹ega materiala in njegovo debelino izbrati ustrezne parametre operacije. To je izjemno pomembno, ker so kovinski materiali danes pomemben sestavni del ¹tevilnih naprav in strojev ter ¹e vedno gradnje. So ¾e najstarej¹i kakovostni in¾enirski materiali.

S prevzemom ustvarjanja katerega koli predmeta ali polizdelka je vredno premisliti o njegovem ¾ivljenju vnaprej. V ta namen je treba dobro izbrati parametre obdelave in se odloèiti, kak¹no obliko ¾elimo dati na¹em polizdelku in podobno, kak¹no hrapavost je treba oznaèiti.