Program in podjetje

Insoft PC Market je izjemno dovzeten program, tako za manj¹a podjetja kot za supermarket - in vse dolgujemo modularni gradnji. Glavni modul je v ¾epnem prostoru celo zaèetnik podjetnik. V ¹tevilu razvoja podjetja ga lahko spremenite z dodatnimi elementi. PC Market je odzivni program, s katerim ga pripravijo na¹e stranke. Najnovej¹a razlièica Pc Market 7 je namenjena celotnim maloprodajnim verigam.

Kaj boste dobili z uporabo PC trga?V vsem boste vedeli, koliko zaslu¾i va¹a trgovina. Program ga bo lahko pravilno izraèunal. Preverite, kateri artikli so va¹i najbolj¹i kupci ali ki jih sploh ne kupite. Program vam bo povedal, kateri ponudnik jamèi najpreprostej¹e cene. Vedno boste na tekoèem z zaraèunavanjem: kdo in koliko denarja ¹e vedno morate plaèati. V doloèenem trenutku bo program opisal, koliko denarja imate v predalu za gotovino. Pri vnosu dobavnih dokumentov lahko prihranite veliko èasa. Vse kar morate storiti je, da jih bo va¹ ponudnik poslal & nbsp; vam prek interneta. Boste naredili inventar hitreje, ¹e posebej, èe ste zbiranje informacij iz storitve. Nalepke lahko natisnete na policah sami in hitro. Prav tako lahko oblikujete oznako izdelka za va¹e podjetje. Med dostavo jih bo program natisnil za druge izdelke. Zahvaljujoè tiskanju veè sto nalepk za blago tiskalnikov èrtne kode, pomislite samo na nekaj sekund.

©tevilni subjekti delujejo na lokalnem trgu programske opreme za maloprodajna mesta. Najbolj priljubljeni projekti so: PC-Market, Merkury in Store 2000. Zadnji je program PC-Market.

Ustvarjen je za upravljanje trgovine, trgovine, veletrgovine ali verige trgovin. Veè kot tri tisoè maloprodajnih mest jih hitro sprejme. Enostavna in enostavna uporaba, nezavestna obdelava vam omogoèa upravljanje palete izdelkov in seznama potro¹nikov. Dobro opremljen modul za analizo in poroèanje si zaslu¾i ustrezno pozornost.

Izbira te ideje je doloèila veè dejavnikov. Prviè, oèitno je, da podpira ¹tevilne komercialne in skladi¹ène dokumente in deluje brezhibno z veèino fiskalnih naprav, ki so na voljo na trgu, in vso opremo, ki je pomembna za komercialne tovarne: etiketirne tehtnice, cenovni skenerji, zbiralci podatkov ali tiskalniki.