Obvezen je iti

Simptomi izbire so razlièni. Nesramnost, pretirana ¹ibkost, bruhanje. Obstajajo tudi simptomi, ki so pravilni za vse. To povzroèa otekanje nog in rok (zlasti v poletni sezoni, krvavitev dlesni ali zgago v noseènosti. In èe v naravni stanovanje ne èrpa iz tega dejstva: sredstva za zgago so ¹iroko dostopni, res v èasu noseènosti se bojijo, da sprejmejo vse droge, spomnimo se, da v prvih mesecih noseènosti vsako naslednje zdravilo negativno vpliva na zdrav razvoj otroka. Kako je mogoèe obvladati sedanje nemogoèe neprijetnosti na pozitiven in varen naèin?

Zakaj je zgaga v noseènosti tako pogosto? Zato obstaja razlog za progesteron, ki tvori endometrij, da prejme oplojeno jajèece, in kasneje pomaga ohranjati noseènost. Poleg tega ima tako ¹kodljive uèinke, kot je mlohav debelo èrevo sfinkter, ki zapira ust od po¾iralnika do ¾elodca. Temelji na zadnji, da z mi¹ièno sprostitvijo ¾elodèna vsebina (obogatena s klorovodikovo kislino in prebavnimi encimi, ki obièajno poteka od po¾iralnika do ¾elodca in èrevesja, izloèi dodajanje maternice in dose¾e nazaj v po¾iralnik. In danes povzroèa zgago, ki v ¾ivljenju gori in za prsnico, kislo grenak dodatek v ustih, vèasih celo bruhanje.

Green Barley Plus

Za prepreèevanje simptomov zgage v noseènosti, v sodobnem dejstvu, kot najmoènej¹i dajejo zgago na voljo brez poti v lekarni. Samo poglejmo navodilo ali se posvetujte s svojim farmacevtom, èe je vrsta zdravila resnièna tudi za noseènice. Toda v uspehu nasprotovanja zadnjemu naèinu zdravljenja lahko zaènete z nekaj preizku¹enimi domaèimi sredstvi za vojno z zgago. Zato uèinkovito laj¹ajo simptome ¾ganja iz ingverja (enako pri uspehu ingverjevih pi¹kotov in èajev, kamilice, mete in lanenega semena. In dobra ¹ola je tudi pitje sve¾ega, nemastnega mleka.

Kot veste, je bolje prepreèevati kot zdraviti, zato dajte povratne informacije o uèinkih umika v nasprotju z razvojem zgage:

rumeni in modri sir, \ tgazirane pijaèe,mastne, ocvrte, zelene in moène jedi,sladkarije,kava in èrni èaj,alkohol,cigarete