Obdelava verige

Najbolj iskana obdelava kovinskih materialov je trenutno obdelava odpadkov. Kupila bo primerne oblike in hrapavosti ter tudi dimenzije za doloèen kovinski izdelek. Milling je njen najbolj iskan tip.

Izgubljena obdelavaTreba je vedeti, da obdelavo odlikuje strojna obdelava in erozivna obdelava. Za obdelavo lahko med drugim vkljuèimo mletje cnc. Danes se ta postopek najpogosteje izvaja na kovinskih izdelkih, ki jim dajejo ¾elene dimenzije, obliko in hrapavost. Zdaj lahko spoznamo, med drugim, periferno mletje, na katero lahko razvrstimo vrsto obdelave, imenovano protibranoterapija in soèasno delovanje. Protitoèno obratovanje ¹teje na dejstvo, da se rezalni rob orodja premika v nasprotni smeri do dovajanja materiala. Sprememba soèasne operacije je v tem, da se rezalni rob orodja zaène v skladu s potekom materiala, ki se obdeluje. Treba je vedeti, da moramo glede na na¹ material in debelino izbrati dobre parametre operacije. Zato je izredno pomembno, ker so danes kovinski materiali pomemben element ¹tevilnih naprav in strojev ter konstrukcij. So ¾e najvi¹ja in¾enirska gradiva.

Pri izpolnjevanju pogojev za ustvarjanje katerega koli predmeta ali polproizvoda je vredno razmisliti o svoji nalogi vnaprej. V trenutnem naèrtu morate skrbno izbrati parametre obdelave in se odloèiti, kak¹no obliko ¾elite dati na¹ polproizvod, poleg tega pa je treba opredeliti hrapavost.