Lasje zaviti v stran

Moj bratranec ima rad, da se igra s svojimi lasmi, ¹e vedno ga lahko potegne¹, oèisti in popravi¹. Prav tako je resnièno absorbiran, da si ¾elimo, da bi celota izgledala èudovito, lahko eno pletenico postavimo ducat krat, vedno obrnemo lase na lase ali jo zabodemo. Veèina si ¾eli ¹olskega dela in naèrtovanja zanje. Njena nedavna stvaritev, Princess Joker, je bila zabavna in potrebovala je popolno prièesko in obleko. Po ¹tevilu je mama pletila majhne kite z loki. Èez trenutek je ta èudoviti enajstletnik rekel ne, ne in ¹e enkrat. Lep¹e bo poèakati v kljuèavnicah .... tako se je zaèelo. Pol ure upravljanja pri naèrtovanju. Izgledala je èudovito kot velika princesa. Ko pa je zaèela s princesami, je premislila dovolj hitro. Ne skrbi, da je od zaèetka instalacije minilo pribli¾no dve uri. Nenadoma ... popolnoma spremenila idejo, in v njenem govoru je ¹lo malo bolj "nieeee, mi ni v¹eè, saj se ne spomnim aristokrata, najveè njene slu¾kinje." Izumila je novo prièesko, oblekla lase v strukturo ohlapne koke. Na sreèo, kot smo rekli zgoraj, imamo zdaj mo¾nost, da ji odre¾emo lase, tako da je zadnja ¹la ¹e posebej hitro. Njena mama je bila po eni strani polna ¹e ene v dvajsetih minutah.