Lasje pripete na poroko

https://neoproduct.eu/si/titan-gel-ucinkovita-metoda-ki-povecuje-velikost-penisa/

Moja sestra ljubi igranje z lasmi, ¹e vedno jo lahko potegne¹, preka¹a in obleèe. Resnièno se absorbira, èe ¾elimo, da bi vse izgledalo popolno, lahko eno pletivo izbolj¹amo ¹estkrat, vsakiè ko na njih zdrsnejo lasni vlo¾ki ali vstavijo sponke za lase. Najbolj ljubi ¹olska oèala in konèa z njimi. Njena kreacija, Princes Joker, je bila izvirna in ¾elim popolno prièesko in obleko. Zgodaj zjutraj je moja mama imela dvanajst pletenic s pritrjenimi trakovi. Kasneje je ta èudoviti enajstletnik rekel ne, ne in nikoli enkrat. Lep¹e bo poèakati v kljuèavnicah .... tako se je zaèelo. Èas overclockinga in njihovo modeliranje. Izgledala je èudovito kot pomembna kraljica. Kakorkoli ¾e, ko je bila z aristokrati, se je zelo hitro spremenila. Ne ¾elim vedeti, da je bilo od zaèetka instalacije predstave veè kot dve uri. Nenadoma ... je popolnoma spremenila vizijo, medtem ko je bila v njenem jeziku skorajda podobna "nieeee, mi ni v¹eè, ne spomnim se nièesar o princesi, ki ji daje veliko". Izumila je novo prièesko, njene lase pa so bile vezane na naravo. Na sreèo, tako kot je bila zgrajena zgoraj, smo ¾e priredili dogodek pri oblikovanju njenih las, tokrat pa je ¹lo zelo gladko. Njena mati z neke strani, medtem ko je bila naslednja pripravljena v nekaj trenutkih.