Lasje bronde

Moj bratranec ima rad, da se igra z lasmi, ponavadi ga lahko potegne¹, brusi in to poène¹. Hkrati pa je le absorbirana, da lahko, da bi izgledala popolno, ¹estkrat polo¾ite eno pletenico, hkrati pa jo obleèete ali pa vstavite sponke za lase. Najbolj ceni ¹olsko uspe¹nost in se pripravlja nanje. Njena zadnja kreacija kraljice Scarey je bila prav tako zabavna in potrebovala je popolno prièesko in obleko. Na zaèetku je moja mama imela ducat kite z loki na njih. Kasneje je ta èudovita enajstletnica rekla ne, ne in spet ne. Bolje, da poèakam v kodrastih laseh ... in se je zaèelo. Pol ure vodenja in njihovega pisanja. Izgledala je lepa kot edina princesa. Vendar pa, ko gre za aristokrate, se je zelo hitro spremenila. Brez skrbi za zadnje je minilo pribli¾no dve uri od zaèetka prirejanja spektakla. Neprièakovano .... popolnoma spremenila pogled, toda v njenem slogu je zvenelo malo veè "nieeee, ne maram, ne spomnim nièesar na kraljico, ki je njena podrejena". Spra¹evala se je za novo prièesko, zlo¾ene lase v perspektivo ohlapne koke. Ker, kot je dejala zgoraj, imamo zdaj izku¹nje pri izdelavi njenih las, tako da je zadnja od¹la zelo hitro. Njena mama z neke strani, medtem ko je bila dodatna v nekaj trenutkih pripravljena.

Oglejte si ponudbo sponk za lase