Davene blagajne

Izbira blagajne je preprosta. Skupina mo¹kih meni, da je fiskalna naprava samo blagajna. V isti trgovini gredo v trgovino. Problem nastane, ko prodajalec spra¹uje o vrednotah, ki jih je treba oznaèiti z najbolj¹imi blagajnami za nas. Kaj bi nas zanimalo? Ali raje kupujemo redno blagajno ali morda fiskalni tiskalnik? Ni jim treba odgovoriti na zadnje. Preden greste v trgovino, morate najprej razmisliti o tem, kaj potrebujemo take blagajne.Na kaj morate torej paziti?

Nad vsakim za obseg gotovine. Koliko lahko prenesemo na njihovo prodajo. Znano je, da so dra¾je, nekaj lastnosti, ki jih imajo. Vendar, ali res potrebujete tako specializirano blagajno za opravljanje svojega dela? Èe ne, je verjetno bolje shraniti. Poleg tega je veliko ¹ir¹i predmet dela za njih. Ni èasa za branje v priroèniku, za kaj se uporablja vsak mo¾ni gumb.Velikost je ¹e en pomemben element. Treba je razmisliti, koliko prostora je mogoèe dati jedi tak¹ne naprave. Pri vlogah z ni¾jo povr¹ino velik fiskalni znesek zavzema le nepotreben dodaten prostor, ki ga lahko opi¹emo kot nekoliko bolj praktièen. Vredno je razmisliti o premajhnem fiskalnem tiskalniku & nbsp; term.Pomembno je, da napravi plaèate veè povratnih informacij. Pri imenih z vi¹jimi gibanji in raznoliki ponudbi izdelkov je potrebna pomoè za nakup valute, ki lahko da tak¹ne informacije.Drug pomemben vidik je vrsta pisne dejavnosti. Na primer, za vlogo v dr¾avi ne morete izbrati redne blagajne, ki je nevarna, okorna in neprijetno je, da jo po¹ljete iz nekega mesta v drugo. To je treba doloèiti na manj¹i znesek, izbran za tak¹no delo.Prav tako lahko pazite na pomoè pri shranjevanju potrdil. Znano je, da na Poljskem obstajajo zakonske doloèbe, ki navajajo, da je treba vozovnice hraniti 5 let. Za to shrambo obstajata dve vrsti. Prvi je obièajno valjev, ki imajo obièajno veliko okolij in lahko obièajno zbledi nekje. Drugi, bolj koristen je zbiranje prejemkov v elektronski situaciji. Imamo zagotovilo, da ne bomo izgubili nobenega potrdila ali zavzeli drugega mesta.Ker so te informacije la¾je odgovoriti prodajalcem, ki bodo za nas najbolj¹i blagajni. Z vnaprej¹njim doloèanjem njegovih znaèilnosti vam bo pomagal izbrati tip, ki nas zanima.