Bia ystok z elektronskim mikroskopom

https://neoproduct.eu/si/fresh-fingers-ucinkovita-resitev-proti-noznim-tonom/

Danes se tehnologija hitro razvija. Zdaj imamo prilo¾nost obèudovati objekte ne samo v makro silah, ampak tudi v ¹e manj¹em obsegu, ki je nano-lestvica. Elektronski mikroskopi so primarno priporoèljivi za ta predmet.

Trenutno je ena od izjemno velikih podjetij, ki opravljajo razliène vrste optiène opreme, Carl Zeiss AG. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1846. Njegovi pobudniki so bili Carl Zeiss in Ernst Abbe ter dodatno Otto Schott. Zahvaljujoè dejstvu, da ima podjetje velik vtis v delu razliènih naèinov optiènih naprav, so izdelki te ustanove zelo dragoceni. Trenutno je elektronski mikroskop pijaèa najbolj enostavnih optiènih naprav, ki se uporabljajo na ¹tevilnih univerzah. To je potem kamera, ki uporablja elektronski ¾arek za slikanje. Zaradi tega je mo¾no dvomiti o strukturi snovi do atomskega obdobja. Vendar je vredno vedeti, da bi moral vzorec, ki bi ga odkrili na tej napravi, izvajati elektriko. Od zadnje toèke, preden je postavi vpra¹anje, je prekrita s plastjo kovine na doloèeni napravi. Zavedati se moramo, da dejavnost laboratorijske opreme zahteva veliko izku¹enj ljudi. Ne smemo pozabiti, da testi z zeissovimi mikroskopi ponavadi ka¾ejo dobre rezultate zaradi visoke kakovosti fotografij, vendar pa mora biti veliko poznavanje delovanja opreme.Elektronski mikroskopi so neloèljivo orodje, ki se igra pri testiranju razliènih materialnih struktur. Vendar pa je njegova storitev pogosto zelo navita in zahteva bogate izku¹nje.